Reklamacije

Reklamacija

REKLAMACIJE

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas  pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju i obavijestićemo Vas o daljem postupanju.

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.